Renditja e shkollave më të mira, ekspertët kritika vlerësimit

Ku mund të gjejmë arsim më cilësor, në institucionet publike, apo private? Ekspertë të arsimit ngurrojnë të bëjnë krahasime, ndërsa shprehen kritik ndaj institucioneve përgjegjëse, të cilat i vlerësojnë të ndara shkollat në Tiranë. Ndërkohë, prindërve u sugjerojnë të zgjedhin mësuesit dhe jo shkollën.