Rezoluta e Kuvendit për BE-në: Hapni negociatat

Kuvendi ka hartuar 10 pika në formën e një draft-rezolute që do t’i dërgohet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian para vendimit të negociatave.