Riatdhesimi i familjarëve të ISIS, qeveritë perëndimore të ndara, frikë nga radikalizimi

Qeveritë perëndimore po e gjejnë vetën në udhëkryq sa i përket çështjes së riatdhesimit të ish luftëtarëve të ISIS dhe familjarëve të tyre, të burgosur në kampet siriane. Deri më tani peshorja ka anuar nga Jo-ja, ndërsa citohen vështirësitë e trajtimit të tyre pas rikthimit në Atdhe.