Rihapja e gjykatave, Ministria e Drejtësisë propozon ndryshimin e Aktit Normativ

Ministria e Drejtësisë ka përgatitur draftin për rihapjen e punës në gjykata. Drafti që kërkon shfuqizimin e disa neneve në Aktin Normativ, rihap punën në gjykata duke respektuar disa masa sigurie.