Rikthimi në shkollë, nxënësit hasin vështirësi me rregullat e reja

Për të dytin vit radhazi fëmijët zhvillojnë mësimin në kushte të pazakonta për shkak të pandemisë. Kjo situatë ka ndikuar si në aspektin psikologjik, po ashtu dhe në atë të mësimnxënies. Mësuesit thonë se mësimi olnline ishte jo efektiv, dhe rikuperimi i njohurive nuk është i lehtë.