Rindërtimi pas tërmetit, 13 miliardë lekë nga buxheti i vitit 2020 – A2

Rindërtimi pas tërmetit, 13 miliardë lekë nga buxheti i vitit 2020

Komisioni parlamentar i Ekonomisë ka nisur sot rishikimin e buxhetit 2020, me qëllim gjenerimin e një pjese të fondeve që duhen për programin e rindërtimit. Janë 20 miliardë lekë ekuivalent me 200 milionë dollarë që do të jenë gati nga 1 janari. 13 miliardë do të sigurohen nga buxheti i vitit të ardhshëm nëpërmjet ndryshimeve që do të bëhen nëpërmjet amendamenteve dhe pjesa tjetër do të jenë donacionet.

I ftuar sot në A2 Business, Agim Kukeli, ekspert për ekonominë.