Rishikimi i buxhetit, fondet shkojnë te rrugët, jo te shëndetësia

Publikuar më: 6/7/2020, ora 16:34

Rishikimi i buxhetit, fondet shkojnë te rrugët, jo te shëndetësia

Publikuar më: 6/7/2020, ora 16:34

Një deficit prej mbi 1 miliard eurosh dhe një rënie ekonomike prej 5,7% dhe rritje e borxhit publik në nivelin e mbi 80% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, janë këto pasojat e krizës së Covid-19, të parashikuara nga Ministria e Financave. Përmes një akti normativ, qeveria ka rishikuar edhe njëherë planin e saj të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Rishikimi i buxhetit, fondet shkojnë te rrugët, jo te shëndetësia

Publikuar më: 6/7/2020, ora 16:34

Një deficit prej mbi 1 miliard eurosh dhe një rënie ekonomike prej 5,7% dhe rritje e borxhit publik në nivelin e mbi 80% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, janë këto pasojat e krizës së Covid-19, të parashikuara nga Ministria e Financave. Përmes një akti normativ, qeveria ka rishikuar edhe njëherë planin e saj të të ardhurave dhe shpenzimeve.