Risitë e vitit të ri arsimor, ndërrimi i shkollës në “E-Albania”, nxënësit pa maska në 12 shtator

Publikuar më: 3/9/2022, ora 12:33

Risitë e vitit të ri arsimor, ndërrimi i shkollës në “E-Albania”, nxënësit pa maska në 12 shtator

Publikuar më: 3/9/2022, ora 12:33

Nxënësit që duan të ndërrojnë shkollë, duhet të aplikojnë “online” në portalin E-Albania brenda 9 shtatorit. Në të njëjtin portal duhet të aplikojnë edhe prindërit e fëmijëve që ende nuk kanë mbushur 6 vjeç për regjistrimin e tyre në klasën e parë. Pas dy vitesh me maska ditën e parë të shkollës, nxënësit këtë vit të ri arsimor që pritet të nisë në 12 shtator do të paraqiten pas masat kundër Covid-19. Në raste të ndryshimit të vendbanimit, transferimi i nxënësit nga një shkollë në tjetrën do të jetë i hapur përgjatë gjithë vitit dhe të drejtën e aplikimit e ka vetëm personi që ka kujdesin prindëror.

Risitë e vitit të ri arsimor, ndërrimi i shkollës në “E-Albania”, nxënësit pa maska në 12 shtator

Publikuar më: 3/9/2022, ora 12:33

Nxënësit që duan të ndërrojnë shkollë, duhet të aplikojnë “online” në portalin E-Albania brenda 9 shtatorit. Në të njëjtin portal duhet të aplikojnë edhe prindërit e fëmijëve që ende nuk kanë mbushur 6 vjeç për regjistrimin e tyre në klasën e parë. Pas dy vitesh me maska ditën e parë të shkollës, nxënësit këtë vit të ri arsimor që pritet të nisë në 12 shtator do të paraqiten pas masat kundër Covid-19. Në raste të ndryshimit të vendbanimit, transferimi i nxënësit nga një shkollë në tjetrën do të jetë i hapur përgjatë gjithë vitit dhe të drejtën e aplikimit e ka vetëm personi që ka kujdesin prindëror.