Ristrukturimi i kredive, Shoqata i bën kërkesë Bankës së Shqipërisë për shtyrjen e masave lehtësuese

Bankat kërkojnë shtyrjen deri në fund të marsit të masave lehtësuese të miratuara nga Banka e Shqipërisë në kuadër të pandemisë. Këto masa konsistojnë në shtyrjen e afatit të pagesave të kësteve të kredive për klientët në vështirësi dhe në ristrukturimin e kredive për bizneset që nuk kanë aftësi paguese. Zyrtarisht, afati i këtyre masave lehtësuese të nisura 6 muaj më parë ka përfunduar më 31 dhjetor 2020 dhe shoqata e bankave i ka dërguar kërkesë zyrtare Bankës së Shqipërisë që ato të qëndrojnë në fuqi deri më 31 mars.