Rivlerësimi i banesave, Lame: Aplikimi “online” nis nga 7 Shkurti

Nga 7 Shkurti, të gjithë qytetarët mund të aplikojnë “online” për të bërë rivlerësimin e banesave me vlerën e tregut.