Romët në Kukës, varfëri ekstreme dhe analfabetizëm

Publikuar më: 17/9/2023, ora 14:25

Romët në Kukës, varfëri ekstreme dhe analfabetizëm

Publikuar më: 17/9/2023, ora 14:25

Pa ujë, pa drita, pa tualete dhe pas asnjë të ardhur, është jeta e një pjese të komunitetit rom në periferi të Kukësit. Kjo varfëri ka bërë që edhe fëmijët e tyre të mbesin analfabete pasi asnjë nuk frekuenton shkollat.

Romët në Kukës, varfëri ekstreme dhe analfabetizëm

Publikuar më: 17/9/2023, ora 14:25

Pa ujë, pa drita, pa tualete dhe pas asnjë të ardhur, është jeta e një pjese të komunitetit rom në periferi të Kukësit. Kjo varfëri ka bërë që edhe fëmijët e tyre të mbesin analfabete pasi asnjë nuk frekuenton shkollat.