Rrethet më tolerante me notën, ekspertët: Universitetet të bëjnë përzgjedhjen e duhur

Nota mesatare e fituar me tolerim nga disa prej maturantëve, kryesisht në rrethe, po rrezikon studimin e nxënësve të tjerë që mund të jenë më të aftë. Ekspertët e arsimit i bëjnë thirrje Universiteteve të jenë të kujdesshme në përzgjedhjen e studentëve.