Rreziku që vjen nga kreditë e këqija – A2

Rreziku që vjen nga kreditë e këqija

Në studio: Spiro Brumbulli, sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Bankave