Rriten kreditë e papaguara në kohë, shkak kriza e çmimeve dhe rritja e normës bazë të interesit

Publikuar më: 11/7/2022, ora 14:06

Rriten kreditë e papaguara në kohë, shkak kriza e çmimeve dhe rritja e normës bazë të interesit

Publikuar më: 11/7/2022, ora 14:06

Kriza e çmimeve dhe rritja e normës bazë të interesit nga njëra anë, kombinuar me të ardhurat në vendnumëro po pamundësojnë pagesën e kësteve të kredive. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, huat që nuk u paguan në kohë, njohur si “kredi të këqija” në fund të majit ishin sa 5,44 për qind e totalit, duke vijuar trajektoren rritëse të theksuar në mars e prill.

Rriten kreditë e papaguara në kohë, shkak kriza e çmimeve dhe rritja e normës bazë të interesit

Publikuar më: 11/7/2022, ora 14:06

Kriza e çmimeve dhe rritja e normës bazë të interesit nga njëra anë, kombinuar me të ardhurat në vendnumëro po pamundësojnë pagesën e kësteve të kredive. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, huat që nuk u paguan në kohë, njohur si “kredi të këqija” në fund të majit ishin sa 5,44 për qind e totalit, duke vijuar trajektoren rritëse të theksuar në mars e prill.