Rritet tek bizneset besimi në ekonomi. Konsumatorët, ende pesimistë

Publikuar më: 7/7/2022, ora 14:55

Rritet tek bizneset besimi në ekonomi. Konsumatorët, ende pesimistë

Publikuar më: 7/7/2022, ora 14:55

Besimi në ekonomi i bizneseve është rritur, teksa konsumatorët ende janë pesimistë. Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, publikuar nga Banka e Shqipërisë, që dëshmon për besimin që agjentët ekonomikë kanë tek ekonomia, pësoi rritje me 2% në qershor.

Rritet tek bizneset besimi në ekonomi. Konsumatorët, ende pesimistë

Publikuar më: 7/7/2022, ora 14:55

Besimi në ekonomi i bizneseve është rritur, teksa konsumatorët ende janë pesimistë. Treguesi i Ndjesisë Ekonomike, publikuar nga Banka e Shqipërisë, që dëshmon për besimin që agjentët ekonomikë kanë tek ekonomia, pësoi rritje me 2% në qershor.