Rritja në tetor, Hado: Nuk mundej që indeksimi i pensioneve të ndodhte në shtator

Publikuar më: 15/9/2022, ora 17:51

Rritja në tetor, Hado: Nuk mundej që indeksimi i pensioneve të ndodhte në shtator

Publikuar më: 15/9/2022, ora 17:51

“Nga pensioni i muajit shtator, ne do të indeksojmë 6 % të gjitha kategoritë e pensioneve, dhe duke i shtuar 3.3 % që u indeksuan në muajin prill” Ky afat i cituar nga ministrja e Financave dhe Ekonomisë, ilustruar gjithashtu në paraqitje grafike, në fakt nuk qëndron.

Rritja në tetor, Hado: Nuk mundej që indeksimi i pensioneve të ndodhte në shtator

Publikuar më: 15/9/2022, ora 17:51

“Nga pensioni i muajit shtator, ne do të indeksojmë 6 % të gjitha kategoritë e pensioneve, dhe duke i shtuar 3.3 % që u indeksuan në muajin prill” Ky afat i cituar nga ministrja e Financave dhe Ekonomisë, ilustruar gjithashtu në paraqitje grafike, në fakt nuk qëndron.