Rrjeti i informatorëve, Fishta: I dëmtuar për shkak të lëvizjeve në polici

Fillimisht lëvizjet pa kriter të oficerëve, por edhe drejtuesve. Për hetimin e krimeve të një zone, ngritja e rrjetit të bashkëpunëtorëve kërkon kohë dhe më së shumti bëhet mbi bazë besimi reciprok, por kur lëvizjet e specialistëve të tillë bëhen 2 ose çdo 3 muaj kjo ndikon negativisht.

Mjaft ngjarje të rënda, të cilat mbeten ende të pazbardhura vijnë si pasojë e informacionit të pakët të policisë mbi to.