Rruga e gjatë drejt “Fintech”

Publikuar më: 27/11/2022, ora 14:29

Rruga e gjatë drejt “Fintech”

Publikuar më: 27/11/2022, ora 14:29

E përshtatur në shqip do të ishte “Teknologji Financiare”. Bëhet fjalë për “Fintech”, tërësinë e mjeteve digjitale që mundësojnë pagesat me kartë, garantojnë sigurinë e të dhënave të kompanive dhe bëjnë më të lehta për njerëzit të gjitha shërbimet e tjera financiare. Pjesë e këtij evolucioni është bërë edhe Shqipëria, ndërsa “Elmangos Ventures” e drejtuar nga nëpërmjet “Tirana Fintech Hive”, eventit që bëri bashkë, drejtues të bankave më të mëdha në vend, subjektet kredi-dhënëse e sipërmarrësit e rinj, synon ta kthejë transformimin digjital në një revolucion.

Rruga e gjatë drejt “Fintech”

Publikuar më: 27/11/2022, ora 14:29

E përshtatur në shqip do të ishte “Teknologji Financiare”. Bëhet fjalë për “Fintech”, tërësinë e mjeteve digjitale që mundësojnë pagesat me kartë, garantojnë sigurinë e të dhënave të kompanive dhe bëjnë më të lehta për njerëzit të gjitha shërbimet e tjera financiare. Pjesë e këtij evolucioni është bërë edhe Shqipëria, ndërsa “Elmangos Ventures” e drejtuar nga nëpërmjet “Tirana Fintech Hive”, eventit që bëri bashkë, drejtues të bankave më të mëdha në vend, subjektet kredi-dhënëse e sipërmarrësit e rinj, synon ta kthejë transformimin digjital në një revolucion.