Rrugë e lehtë për në universitet… Thuajse të gjithë maturantët kalojnë në provime, cilësia në pikëpyetje

Publikuar më: 4/7/2022, ora 15:36

Rrugë e lehtë për në universitet… Thuajse të gjithë maturantët kalojnë në provime, cilësia në pikëpyetje

Publikuar më: 4/7/2022, ora 15:36

Thuajse të gjithë gjimnazistët që u nënshtrohen provimeve të maturës po marrin nota kaluese dhe nga viti në vit rruga për të shkuar në universitet po bëhet më e lehtë. Sigurisht që në drejtim të sasisë ku mund të jetë një lajm i mirë, por a mund të thuhet e njëjta edhe për cilësinë?

Rrugë e lehtë për në universitet… Thuajse të gjithë maturantët kalojnë në provime, cilësia në pikëpyetje

Publikuar më: 4/7/2022, ora 15:36

Thuajse të gjithë gjimnazistët që u nënshtrohen provimeve të maturës po marrin nota kaluese dhe nga viti në vit rruga për të shkuar në universitet po bëhet më e lehtë. Sigurisht që në drejtim të sasisë ku mund të jetë një lajm i mirë, por a mund të thuhet e njëjta edhe për cilësinë?