Ruajtja e natyrës, pjesë e integrimit në BE

Inxhinier Mirjan Topi i PPNEA, i ftuar në A2 CNN tregon për bukuritë e trashëgimisë natyrore shqiptare, që në disa raste janë unikale, por edhe në vështirësitë që hasin organizatat që merren me mbrojtjen e kësaj pasuri që ende nuk shihet si diçka “e përbashkët”.