Sa euro hynë nga turistët dhe a justifikohen luhatjet në kursin e këmbimit?

Publikuar më: 12/9/2023, ora 14:56

Sa euro hynë nga turistët dhe a justifikohen luhatjet në kursin e këmbimit?

Publikuar më: 12/9/2023, ora 14:56

Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat mbi sasinë euros së futur nga turistët, dërgesat e emigrantëve të njohura si remitanca, investimet e huaja direkte dhe eksportet. Analiza e këtyre të dhënave bëhet veçanërisht e rëndësishme këto kohë, pasi ajo lidhet drejtpërdrejtë me luhatjet në kursin e këmbimit. Banka e Shqipërisë në disa dalje ka argumentuar se forcimi i lekut lidhet me zgjerimin e eksporteve, investimet e huaja, remitancat dhe turizmin.

Sa euro hynë nga turistët dhe a justifikohen luhatjet në kursin e këmbimit?

Publikuar më: 12/9/2023, ora 14:56

Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat mbi sasinë euros së futur nga turistët, dërgesat e emigrantëve të njohura si remitanca, investimet e huaja direkte dhe eksportet. Analiza e këtyre të dhënave bëhet veçanërisht e rëndësishme këto kohë, pasi ajo lidhet drejtpërdrejtë me luhatjet në kursin e këmbimit. Banka e Shqipërisë në disa dalje ka argumentuar se forcimi i lekut lidhet me zgjerimin e eksporteve, investimet e huaja, remitancat dhe turizmin.