Sa ka ndikuar teknologjia? Probleme të zhvillimit tek fëmijët pas pandemisë

Publikuar më: 16/12/2022, ora 13:48

Sa ka ndikuar teknologjia? Probleme të zhvillimit tek fëmijët pas pandemisë

Publikuar më: 16/12/2022, ora 13:48

Mungesa e komunikimit social si dhe shtimi i kohës para celularëve dhe tableteve gjatë pandemisë, ka bërë që të shtohet numri i fëmijëve që kanë shfaqur probleme apo stopime të zhvillimit. Specialisti logoped, këshillon prindërit që vizitat e fëmijëve në zhvillim të kryhen në mënyrë periodike edhe kur nuk shfaqen shenja të dukshme.

Sa ka ndikuar teknologjia? Probleme të zhvillimit tek fëmijët pas pandemisë

Publikuar më: 16/12/2022, ora 13:48

Mungesa e komunikimit social si dhe shtimi i kohës para celularëve dhe tableteve gjatë pandemisë, ka bërë që të shtohet numri i fëmijëve që kanë shfaqur probleme apo stopime të zhvillimit. Specialisti logoped, këshillon prindërit që vizitat e fëmijëve në zhvillim të kryhen në mënyrë periodike edhe kur nuk shfaqen shenja të dukshme.