Sa mbështetje ka bujqësia shqiptare? – A2

Sa mbështetje ka bujqësia shqiptare?

I ftuar në studio: Agrim Rrapaj, Kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar