Saktësohen ndryshimet, Ministria sqaron procedurat për shtetësinë shqiptare – A2

Saktësohen ndryshimet, Ministria sqaron procedurat për shtetësinë shqiptare

Ministria e Brendshme propozon ndryshime ligjore që lehtësojnë marrjen e shtetësisë shqiptare, pavarësisht etnisë, ndërkohë që do të kalojnë në filtër shtetësitë që jep Presidenti i Republikës.

Çdokush që provon se ka origjinë nga një i paralindur, deri në shkallë të tretë me origjinë shqiptare, do të mund të fitojë shtetësinë. Ministria e Brendshme ka sqaruar kështu ndryshimet në ligjin për marrjen e shtetësisë.