Sektori shtetëror prin rritjen e pagave, por a mjafton për të përballuar rritjen e çmimeve?

Publikuar më: 13/9/2023, ora 14:58

Sektori shtetëror prin rritjen e pagave, por a mjafton për të përballuar rritjen e çmimeve?

Publikuar më: 13/9/2023, ora 14:58