Sezon pa punonjës, 3 mijë lekë në ditë për kamerier por nuk ka

Publikuar më: 7/6/2023, ora 15:03

Sezon pa punonjës, 3 mijë lekë në ditë për kamerier por nuk ka

Publikuar më: 7/6/2023, ora 15:03

Operatorët turistikë dhe ato të shërbimit në zonat turistike të qarkut të Korçës po hasin vështirësi në gjetjen e punonjësve të shërbimit. Me gjithë rritjen e pagave deri në 3 mije lekë ne dite për kamerier, sërish largimi i njerëzve sa në zonat bregdetare aq edhe jashtë vendit po e bën të pamundur gjetjen e punonjësve. Ndërsa reflektimi i bizneseve për rritjen e pagave duket i vonuar.

Sezon pa punonjës, 3 mijë lekë në ditë për kamerier por nuk ka

Publikuar më: 7/6/2023, ora 15:03

Operatorët turistikë dhe ato të shërbimit në zonat turistike të qarkut të Korçës po hasin vështirësi në gjetjen e punonjësve të shërbimit. Me gjithë rritjen e pagave deri në 3 mije lekë ne dite për kamerier, sërish largimi i njerëzve sa në zonat bregdetare aq edhe jashtë vendit po e bën të pamundur gjetjen e punonjësve. Ndërsa reflektimi i bizneseve për rritjen e pagave duket i vonuar.