Sfidat e bujqësisë, prioritet orientimi dhe mbështetja e fermerëve

Bujqësia është ndër sektorët më të rëndësishëm në vend. Jo vetëm se kontribuon me gati 20 për qind në Prodhimin e Brendshëm Bruto, por edhe për shkak se me të jetojnë dhe punojnë më shumë se 40 për qind e popullsisë.