Shehu: Reforma në Drejtësi preu gjymtyrët e sistemit

Nëse kolonat e Gjykatës së Lartë simbolizojnë gjymtyrët e drejtësisë dhe themelet në të cilat ajo ngrihet, për juristët, Reforma në Drejtësi i ka prerë ato. Gjykata e Lartë, shkalla më e lartë e pushtetit gjyqësor e cila njehson praktikat dhe standardet në raport me ligjin, tashmë nuk funksionon, duke ju bashkuar asaj Kushtetuese.