Shengeni Ballkanik, lehtësi në lëvizjen e mallrave dhe njerëzve – A2

Shengeni Ballkanik, lehtësi në lëvizjen e mallrave dhe njerëzve