Shërbimet online, moshat e treta në Korçë vështirësi me teknologjinë

Publikuar më: 8/5/2022, ora 18:08

Shërbimet online, moshat e treta në Korçë vështirësi me teknologjinë

Publikuar më: 8/5/2022, ora 18:08

Banorët e rajonit të Korçës po hasin vështirësi për marrjen e shumë shërbimeve bazë të cilat me vendim qeverie prej datës 1 maj merren vetëm online.