Shishtavecit po i “shterojnë” nxënësit dhe e ardhmja, këtë vit 447 regjistrime më pak se vjet

Publikuar më: 13/12/2022, ora 14:40

Shishtavecit po i “shterojnë” nxënësit dhe e ardhmja, këtë vit 447 regjistrime më pak se vjet

Publikuar më: 13/12/2022, ora 14:40

Projektet për të frenuar largimin e të rinjve dhe popullsisë në qarkun e Kukësit, duket se kanë nisur vonë. Tanimë numri i personave që kanë mbetur është shumë i vogël dhe mbajtja e tyre në vend, nuk ndikon në zvogëlimin e fenomenin të shpopullimit, i cili e ka bërë efektin e tij.

Shishtavecit po i “shterojnë” nxënësit dhe e ardhmja, këtë vit 447 regjistrime më pak se vjet

Publikuar më: 13/12/2022, ora 14:40

Projektet për të frenuar largimin e të rinjve dhe popullsisë në qarkun e Kukësit, duket se kanë nisur vonë. Tanimë numri i personave që kanë mbetur është shumë i vogël dhe mbajtja e tyre në vend, nuk ndikon në zvogëlimin e fenomenin të shpopullimit, i cili e ka bërë efektin e tij.