Shitjet online, biznesi kosto të larta për trajnimin e stafit

Bizneset shqiptare do të detyrohen të përshtasin aktivitetin e tyre drejt digjitalizimit të shitjeve në mënyrë online. Diktuar nga pandemia, sipërmarrësit duhet të trajnojnë stafin drejt këtij procesi që në Europë ndodh prej dekadash.