Shkarkimi i Presidentit, të enjten nis puna e komisionit hetimor

Të enjten, komsioni hetimor për shkarkimin e Presidentit zhvillon mbledhjen e parë.