Shkeljet e Presidentit, Komisioni Hetimor do kërkojë opinionin e “Venecias” – A2

Shkeljet e Presidentit, Komisioni Hetimor do kërkojë opinionin e “Venecias”

Rasti Meta do t’i kalojë për opinion komisionit të Venecias. Deputetët e Komisionit Hetimor vendosën t’i drejtohen për mendim para se te votojnë shkarkimin e Presidentit, kësaj strukture të rëndësishme opiniondhënëse për çështjet ligjore. Opinionet e Venecias janë të gjithëpranuara nga politika dhe gjitha institucionet në Shqipëri. Madje dhe Presidenti Meta i është drejtuar disa herë kur ishte kryetar Kuvendi.