Shkencëtarët: Kurseni çdo pikë uji

Numëroni çdo pikë uji sepse çdo pikë uji vlen se uji është jeta. Një njeri mund të mbijetojë pa ujë jo më gjatë se 3 ditë, por në kushtet e pandemisë globale të COVID-19, ku uji është më i domosdoshëm se kurrë, janë gati 3 miliardë njerëz në botë që konsumojnë ujë të ndotur dhe pothuajse dyfishi i tyre, ka mungesë të shërbimeve sanitare dhe të higjenës së shëndetshme.