Shkodër, punësohen 118 persona nga familjet në nevojë

Publikuar më: 15/10/2021, ora 12:38

Shkodër, punësohen 118 persona nga familjet në nevojë

Publikuar më: 15/10/2021, ora 12:38

118 punonjës që vijnë nga 118 familje të Bashkisë së Shkodrës që ishin në nevojë dhe me të ardhura të pakta financiare, janë punësuar në kuadër të një projekti të përbashkët mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, GIZ-it gjerman dhe Bashkisë së Shkodrës.

Shkodër, punësohen 118 persona nga familjet në nevojë

Publikuar më: 15/10/2021, ora 12:38

118 punonjës që vijnë nga 118 familje të Bashkisë së Shkodrës që ishin në nevojë dhe me të ardhura të pakta financiare, janë punësuar në kuadër të një projekti të përbashkët mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, GIZ-it gjerman dhe Bashkisë së Shkodrës.