Shkolla nis normalisht, të gjithë nxënësit në klasë, orët 45 minuta me masa anti-covid

Publikuar më: 9/9/2021, ora 15:46

Shkolla nis normalisht, të gjithë nxënësit në klasë, orët 45 minuta me masa anti-covid

Publikuar më: 9/9/2021, ora 15:46

Me rregulla anti-covid, por të gjithë nxënësit do t’i kthehen mësimit në klasë. Pas një viti të lodhshëm nga pandemia, në 27 shtator shkollat do të fillojnë normalisht. Nuk do të ketë mësim online dhe as turne për shkak të koronavirusit.

Shkolla nis normalisht, të gjithë nxënësit në klasë, orët 45 minuta me masa anti-covid

Publikuar më: 9/9/2021, ora 15:46

Me rregulla anti-covid, por të gjithë nxënësit do t’i kthehen mësimit në klasë. Pas një viti të lodhshëm nga pandemia, në 27 shtator shkollat do të fillojnë normalisht. Nuk do të ketë mësim online dhe as turne për shkak të koronavirusit.