Shkollimi i Ministrave, kabineti “Rama 3”, kryeministri preferon ekonomistët

Ekonomistët do të jenë në krye të mandatit të 3-të të socialistëve. 8 nga 17 pjestarë të kabinetit “Rama 3”, kanë përfunduar një shkollë të lartë në profilin ekonomik, ku mbizotëron dega e Administrim Biznesit.