Shoqërohet në polici një prej kontrollorëve të trafikut ajror