Shpenzime të larta, tregu i sendeve të përdorura më shumë shitje se tregu industrial

Publikuar më: 5/9/2023, ora 15:42

Shpenzime të larta, tregu i sendeve të përdorura më shumë shitje se tregu industrial

Publikuar më: 5/9/2023, ora 15:42

Një familje në Kukës, shpenzon këtë muaj vetëm për fillimin e shkollës rreth 100 mijë lekë të vjetra për një fëmijë. Kosto e papërballueshme për disa prindër që zgjedhin tregun e sendeve të përdorura.

Shpenzime të larta, tregu i sendeve të përdorura më shumë shitje se tregu industrial

Publikuar më: 5/9/2023, ora 15:42

Një familje në Kukës, shpenzon këtë muaj vetëm për fillimin e shkollës rreth 100 mijë lekë të vjetra për një fëmijë. Kosto e papërballueshme për disa prindër që zgjedhin tregun e sendeve të përdorura.