Shpërndarja e teksteve, nxënësit e fillores me libra të rinj e të përdorur – A2

Shpërndarja e teksteve, nxënësit e fillores me libra të rinj e të përdorur

Nis shpërndarja e librave falas dhe të përdorur për nxënësit e arsimit fillor. Tekstet e klasës së parë dhe të pestë janë tërësisht të rinj. Mësuesit kujdestarë kanë bërë gati paketat e librave për çdo nxënës të klasës.