Shpopullimi i Dropullit, pesë herë më pak banorë se në vitet ’90

Shpopullimi i zonave rurale e kryesisht fshatrave vijon të ngelet problem në Gjirokastër. Në fshatin Grapsh, të bashkisë Dropull sot numërohen rreth 120 banorë, pesë herë më pak nga numri i banorëve që ka pasur në fillim të viteve ’90.