Shqetësimet e biznesit, plagë taksat e larta, korrupsioni dhe gjykatat – A2

Shqetësimet e biznesit, plagë taksat e larta, korrupsioni dhe gjykatat

Bizneset shqiptare cilësojnë taksat e larta dhe korrupsionin e zyrtarëve si pengesat më të mëdha në aktivitetin e tyre. Anketa e Ndërmarrjeve e zhvilluar nga Banka Botërore, BERZH dhe Banka Europiane e Investimeve analizon përgjigjet e 377 kompanive vendase të shpërndara në të gjithë sektorët e ekonomisë.