Shqipëri-Kosovë, dy qeveritë, marrëveshje për tregun e punës dhe pensionet

Shqipëria dhe Kosova do të përpiqen të unifikojnë tregjet përkatëse të punës, duke hequr barrierat që ekzistojnë sot për të punësuarit në të dy vendet. Gjatë vizitës së delegacionit të Kosovës, palët kanë arritur një marrëveshje për njohjen e diplomave të arsimit profesional dhe lehtësimin e procedurave për marrjen e lejes së qëndrimit dhe lejes së punësimit, masa pritet të konkretizohen në mbledhjen e ardhshme të përbashkët të dy kabineteve.