Shqipëria dhe Arbitrazhi, juristët “gjykojnë” çështjet e humbura

Juristët shprehen se Shqipëria mund të kishte shmangur një tjetër proces gjyqësor me investitorë të huaj. Avokatja e specializuar në çështjet e Arbitrazhit, Klentiana Mahmutaj, shprehet se padia e kompanisë AKTOR në Arbitrazh mund të ishte evituar thjesht duke respektuar afatet ligjore.