Shqipëria, e rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore. Nevojë për të edukuar brezat

Nxënësit e shkollës “Emin Duraku” ishin të parët që nisën trajnimin për të vepruar në rast të një fatkeqësie natyrore. Në 12 bashki të vendit ka nisur edukimi i nxënësve për parandalimin dhe përballimin e fatkeqësive natyrore.