Shqipëria më e prekura, BERZH: Rënie ekonomike 9% për vitin 2020

Recesioni i ekonomisë shqiptare do të jetë më i thellë nga sa pritej. Raporti i fundit i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim bën një parashikim për rënie ekonomike prej 9% për vitin 2020.