“Shqipëria në kuvendim”

Publikuar më: 7/12/2021, ora 17:10

“Shqipëria në kuvendim”

Publikuar më: 7/12/2021, ora 17:10

Angazhimi i qytetarëve dhe konsultimi publik janë nxitës të rëndësishëm të politikëbërjes efektive dhe të qëndrueshme. Në këtë drejtim, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi eksperimentin e parë për ushtrimin e demokracisë debatuese. 120 qytetarë morën pjesë në anketimin deliberativ “Shqipëria në Kuvendim” me qëllim angazhimin e qytetarëve në proceset vendimmarrëse në vend.

“Shqipëria në kuvendim”

Publikuar më: 7/12/2021, ora 17:10

Angazhimi i qytetarëve dhe konsultimi publik janë nxitës të rëndësishëm të politikëbërjes efektive dhe të qëndrueshme. Në këtë drejtim, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi eksperimentin e parë për ushtrimin e demokracisë debatuese. 120 qytetarë morën pjesë në anketimin deliberativ “Shqipëria në Kuvendim” me qëllim angazhimin e qytetarëve në proceset vendimmarrëse në vend.