Shqipëria pa ligj për referendumet

Publikuar më: 9/8/2022, ora 21:01

Shqipëria pa ligj për referendumet

Publikuar më: 9/8/2022, ora 21:01

Referendumi është një mjet i demokracisë direkte që shërben për të transferuar fuqinë vendimmarrëse nga partitë politike tek qytetarët. Një e drejtë që buron nga Kushtetuta e cila parashikon ushtrimin e sovranitetit nga populli përmes shprehjes me votë në lidhje me çështje të interesit publik. Por pavarësisht se ligji themeltar i shtetit parashikon mundësinë e referendumit përmes mbledhjes së 50 mijë firmave sërish nismat kanë munguar. Për herë të fundit shqiptarët votuan në një referendum për miratimin e Kushtetutës në vitin 1998 ndërkohë që deri më sot, në vendin tonë nuk janë zhvilluar referendume lokale.

Shqipëria pa ligj për referendumet

Publikuar më: 9/8/2022, ora 21:01

Referendumi është një mjet i demokracisë direkte që shërben për të transferuar fuqinë vendimmarrëse nga partitë politike tek qytetarët. Një e drejtë që buron nga Kushtetuta e cila parashikon ushtrimin e sovranitetit nga populli përmes shprehjes me votë në lidhje me çështje të interesit publik. Por pavarësisht se ligji themeltar i shtetit parashikon mundësinë e referendumit përmes mbledhjes së 50 mijë firmave sërish nismat kanë munguar. Për herë të fundit shqiptarët votuan në një referendum për miratimin e Kushtetutës në vitin 1998 ndërkohë që deri më sot, në vendin tonë nuk janë zhvilluar referendume lokale.