Shqipëria pa statistika zyrtare për pasuritë e sekuestruara, ndryshon ligji – A2

Shqipëria pa statistika zyrtare për pasuritë e sekuestruara, ndryshon ligji

Në Shqipëri nuk ka një regjistër të saktë të pasurive të sekuestruara e konfiskuara. Nëse me pronat e paluajtshme të vëna në sekuestro identifikimi është i lehtë, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për pasuritë e luajtshme, të cilat në jo pak raste, pas proceseve gjyqësore kanë rezultuar të humbura.